Proof of Concept με θέμα το Περιβάλλον και την Ενέργεια

1o «Proof of Concept» πρόγραμμα του Science Agora

Το πρώτο μέρος του προγράμματος “Proof of Concept” υλοποιείται από τον Κόμβο Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora σε συνεργασία με τους πέντε επιστημονικούς οργανισμούς που τον αποτελούν (Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin – ΟΠΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ) και διοργανώνεται με την υποστήριξη της Google.

Οι Θεματικοί Τομείς

Το πρώτο πρόγραμμα “Proof of Concept” έχει ως θέμα το περιβάλλον και την ενέργεια. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τις τεχνολογικές εξελίξεις που στοχεύουν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών αλλά και τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, το Science Agora κάλεσε επιχειρηματικές και ερευνητικές ομάδες να υποβάλλουν την επιχειρηματική τους πρόταση που προσφέρει λύσεις στις παρακάτω «προκλήσεις» ή ανταποκρίνεται στις παρακάτω θεματικές:

Διαχείριση Αλυσίδας Τροφίμων

Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων

Κυκλική Οικονομία

Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Υποστήριξη & Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του PoC από 15.000 έως 40.000 ευρώ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Συμμετοχή σε συνεδρίες συμβουλευτικής (mentoring sessions) και pitching παρουσιάσεις για τη δικτύωση με την αγορα.

Συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του PoC σε πραγματικό περιβάλλον.

Ομάδες

Γνωρίστε τις ομάδες που έχουν επιλεχθεί και συμμετέχουν στο πρώτο πρόγραμμα “Proof of concept”

FreshiT

FreshiT

Η FreshiT εστιάζει στην εφαρμογή ήπιων τεχνολογιών (ωσμωτική αφυδάτωση, εδώδιμη επικάλυψη) σε φρέσκα φρούτα, προκειμένου να διατηρηθεί το θρεπτικό περιεχόμενο, η γεύση και άλλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
Δες περισσότερα

FRESQO

FRESQO

Το FRESQO Monitoring Tool (Εργαλείο Διαχείρισης Νωπότητας) είναι μια φορητή πλατφόρμα που παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη φρεσκάδα των θαλάσσιων ειδών (ψάρια και μαλάκια) σε πραγματικό χρόνο χωρίς άμεση επαφή με το δείγμα.
Δες περισσότερα

Run4more

Run4more

Η Run4More είναι η πρώτη δωρεάν εφαρμογή στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε με σκοπό να παρακινεί και να επιβραβεύει με πόντους τον χρήστη, για την φυσική του δραστηριότητα. Ο χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, κερδίζοντας δωροεπιταγές και προσφορές.
Δες περισσότερα

SciDrones

SciDrones

Ο σκοπός του έργου EMERGE, είναι να βελτιώσει την τρέχουσα διαδικασία επιτήρησης δικτύων μέσης και υψηλής τάσης. Το έργο EMERGE θα χρησιμοποιήσει δεδομένα που θα συλλεχθούν από UAV με στόχο την χαρτογράφηση των δικτύων και την δημιουργία όλων των απαραίτητων γεωπληροφοριών που θα απεικονίζουν την κατάσταση των δικτύων και τις πιθανές δυσλειτουργίες τους.
Δες περισσότερα

SILDI

SILDI

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας συσκευής που καθορίζει τον δείκτη πυκνότητας ιλύος (SDI), μια σημαντική παράμετρο ποιότητας του νερού, σε πραγματικό χρόνο και in situ σε διεργασίες επεξεργασίας νερού, όπως μονάδες αντίστροφης όσμωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των μεμβρανών και λειτουργικές δυσλειτουργίες, με ελάχιστη παρέμβαση του χειριστή.
Δες περισσότερα

Dataphoria

Dataphoria

Η Dataphoria επαναπροσδιορίζει τη μετάβαση στην αειφορία, αξιοποιώντας δεδομένα. Μέσα από μια πλατφόρμα analytics-as-a-service αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, επιταχύνει τη μετάβαση στην αειφορία για επιχειρήσεις, οργανισμούς και πόλεις. Συνδυάζοντας την επιστήμη των δεδομένων με τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέρει ευέλικτες, απλοποιημένες λύσεις για την συστηματική παρακολούθηση, την βελτίωση και την επικοινωνία ESG επιδόσεων.
Δες περισσότερα