Οι φορείς μας

Μία πρωτοποριακή σύμπραξη 5 κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

220286813_210805111050491_3667629694259353583_n

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το μεγαλύτερο πολυθεματικό Ερευνητικό Κέντρο της Χώρας διακρίνεται για την παραγωγή αποτελεσμάτων με διεθνή απήχηση και την ικανότητα προσέλκυσης εθνικών και ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών κονδυλίων στην έρευνα. Στα πέντε αυτόνομα Ερευνητικά του …

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
ACEin

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διανύσει μια ιστορική πορεία 100 ετών και αναγνωρίζεται διεθνώς ως εκπαιδευτικό ίδρυμα κορυφαίας ποιότητας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Πληροφορίας. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του και η υψηλή ποιότητα των φοιτητών που προσελκύει έχουν κάνει το…

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της Ελλάδας. Διαθέτει 9 Σχολές, πάνω από 500 μέλη ΔΕΠ και περίπου 150 θεσμοθετημένα Εργαστήρια. Το ΕΜΠ αντιμετωπίζει τα σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά ζητήματα, προωθώντας την προηγμένη έρευνα και καινοτομία. …

ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Το ΕΚ «Αθηνά» είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις τεχνολογίες Πληροφορικής, τις Υπολογιστικές Επιστήμες και τις Επικοινωνίες.
Iδρύθηκε το 2003 και διαθέτει υποδομές σε Αθήνα, Πάτρα και Ξάνθη. Αποτελείται από τρία Ινστιτούτα με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη…

ΕΠΙΣΕΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1989. Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από …