Οι συνεργασίες μας

Συνεργασία με την Google στο πλαίσιο του
πρώτου Προγράμματος “Proof of Concept”

Το Science Agora συμπράττει με την Google στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος Proof of Concept με σκοπό την στήριξη της καινοτόμου ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η συνεργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση ενός προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης που στοχεύει σε ομάδες οι οποίες θα προτείνουν και θα υλοποιήσουν πρωτοπόρες ιδέες για το περιβάλλον και την ενέργεια.

Η υποστήριξη προς τις ομάδες που επιλέχθηκαν έχει τη μορφή χρηματοδότησης (proof-of-concept grant) αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε οι ομάδες να μπορέσουν να διεκδικήσουν μελλοντικά περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω Venture Capitals και να προωθήσουν τις ιδέες τους στην πραγματική αγορά.

Εγγράψου στο newsletter

Μάθε πρώτος τα τελευταία νέα και εξελίξεις