Τι είναι το SCIENCE AGORA;

Ο Κόμβος Μεταφοράς Τεχνολογίας SCIENCE AGORA είναι ένα δίκτυο σταθερής συνεργασίας για την ενδυνάμωση της μεταφοράς τεχνολογίας των μεγαλύτερων ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων που εδρεύουν στην Αττική. Μία σύμπραξη πέντε κορυφαίων Ιδρυμάτων ( ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών) με στόχο την αμοιβαία ενίσχυση της δραστηριότητας μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης που παράγεται εντός των επιμέρους φορέων.

Πολυθεματικότητα και υποστήριξη

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιστημονικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται οι φορείς που αποτελούν το SCIENCE AGORA. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές περιοχές:

Περιβάλλον & Ενέργεια

Κυκλική Οικονομία

Πολιτισμός και Τουρισμός

Λιανικό Εμπόριο, Εφοδιαστική Αλυσίδα

Σε ποιους απευθύνεται 

Μέσω των υπηρεσιών του το SCIENCE AGORA απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελούμενων μερών τόσο εντός του επιστημονικού/ακαδημαϊκού κλάδου όσο και εντός της αγοράς. Οι υπηρεσίες απευθύνονται κυρίως: 

Ακαδημαϊκη & ερευνητική κοινότητα

Επιστήμονες με ισχυρό τεχνολογικό και όχι μόνο υπόβαθρο που ενδιαφέρονται να αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και μοντέλα αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής  

Επιχειρηματικές ομάδες & Startups

Υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που δίνουν λύσεις σε σημαντικές προκλήσεις και βρίσκουν εφαρμογή στους σημαντικούς κλάδους της χώρας.

Eπιχειρήσεις της Ελλάδας και εξωτερικού

Υποστήριξη για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων σε πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών

Eπενδυτές, VC, επιχειρηματικούς αγγέλους

Matchmaking μεταξύ επενδυτών που επιδιώκουν να επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ερευνητικές ομάδες που βρίσκονται στο στάδιο απόκτησης χρηματοδότησης.

Ποια τα οφέλη 

Το SCIENCE AGORA επιδιώκει να συνεισφέρει το μέγιστο δυνατό  στις προσκλήσεις που έχουν εντοπιστεί. Με ποιο τρόπο; 

Aνάπτυξη του οικοσυστήματος

το οποίο προσφέρει δικτύωση και ευκαιρίες συνεργασίας με επιχειρήσεις

Aνάπτυξη συνεργασιών

σε επίπεδο άντλησης και διάθεσης κεφαλαίων για χρηματοδότηση.

Δημιουργία μεικτών ομάδων

που έχουν διεπιστημονική προσέγγιση και συμπληρωματικές δεξιότητες

Δημιουργία νέων επιχειρήσεων

ικανών να επιβιώσουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.