Scidrones

Η ομάδα της SciDrones είναι αποτέλεσμα της κοινής μας ερευνητικής πορείας τα τελευταία 8 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το 2014 ο Απόστολος και ο Κώστας δημιούργησαν την ερευνητική ομάδα Marine Remote Sensing Group με σκοπό την χρήση τεχνολογιών αιχμής όπως τα ΣμηΕΑ για την χαρτογράφηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών φαινομένων στο παράκτιο χώρο. Το 2020 με την ένταξη του Αργυρή στην ερευνητική ομάδα άρχισε να γεννιέται η ιδέα της ίδρυσης εταιρείας τεχνοβλαστου με σκοπό την μετατροπή της ερευνητικής εμπειρίας και γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα που σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής και την ανάπτυξη της νεοφυής επιχειρηματικότητας στο Βόρειο Αιγαίο.

Το πρόβλημα που επιλύουμε είναι η επιτήρηση του δικτύου μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με τη χρήση ΣμηΕΑ και τεχνολογιών cloud. Το PoC υλοποιήθηκε με την συμμετοχή του παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου στην περιοχή του Πολιχνίτου στο νότιο κεντρικό τμήμα του νησιού. Μέχρι την στιγμή της δημιουργίας του προϊόντος μας με όνομα EMERGE, η πληροφορία σχετικά με το δίκτυο αυτό και την επιτήρηση του υπήρχαν μόνο σε αναλογική μορφή. Αυτό αποτελούσε σημαντική αδυναμία για την αποτελεσματική και οικονομική  παρακολούθηση και επιτήρηση του δικτύου από τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η λύση που προσφέρουμε είναι μια online cloud based διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες για τον διαχειριστή του δικτύου πληροφορίες, από δεδομένα που προέρχονται από Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Η πληροφορία που περιέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα EMERGE προβάλει ψηφιακά το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ με τη χρήση πολύ υψηλής ανάλυσης δεδομένων, από την χαρτογράφηση και την επιτήρηση του με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων αισθητήρων σε drone. Επιπρόσθετα, το EMERGE δίνει στους χρήστες του την δυνατότητα αναζήτησης μέσω επερωτήσεων στο ιστορικό της κατάστασης, των αλλαγών, καθώς και των βλαβών του δικτύου με προβολή αυτών σε ψηφιακούς χάρτες για καλύτερη εποπτεία.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από κινητό, tablet ή προσωπικό υπολογιστή και για την χρήση της δεν απαιτείται κάποια εξειδικευμένη εκπαίδευση. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το παράρτημα του ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου στο πλαίσιο του PoC αποτυπώθηκαν ψηφιακά όλες οι υπάρχουσες πληροφορίες για επιλεγμένο τμήμα του δίκτυού μέσης τάσης συνολικού μήκους 13,5 χιλιομέτρων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως:

  • Η έλλειψη ψηφιακών δεδομένων ή οποιασδήποτε ψηφιακής πληροφορίας για το δίκτυο και την κατάσταση του.
  • H δυσκολία στην εύρεση αλλαγών που υλοποιήθηκαν στο δίκτυο ιστορικά.
  • H μη ύπαρξη διακριτών βημάτων και απαιτήσεων πρωτοκόλλου επιτήρησης 
  • To ανάγλυφο της περιοχής μελέτης με μεγάλες υψομετρικές διαφορές και ποικιλομορφία δομών του δικτύου.
  • Τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την βέλτιστη χρήση και προβολή των δεδομένων και την προσαρμογή τους στους χρήστες και τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ . 

Για την επίλυση των δύο πρώτων προβλημάτων η ομάδα της SciDrones ανέλυσε τα ιστορικά δεδομένα σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ενώ σχεδίασε και δημιούργησε ειδικά προσαρμοσμένη βάση δεδομένων και προχώρησε στην ψηφιοποίηση του συνόλου της πληροφορίας. Το τρίτο και τέταρτο πρόβλημα αντιμετωπίσθηκαν με την κατασκευή ενός νέου πρωτόκολλου συλλογής δεδομένων με τη χρήση ΣμηΕΑ προσαρμοσμένο στα δίκτυο μέσης τάσης και ανταποκρινόμενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Τέλος για το τελευταίο πρόβλημα η διαδικτυακή πλατφόρμα EMERGE υλοποιήθηκε με τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους και προσαρμόσθηκε στις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ.

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ήταν πολύ σημαντική για εμάς καθώς αποτέλεσε το εφαλτήριο για την μελέτη και την δημιουργία ενός νέου προϊόντος το οποίο η εταιρεία μας καθώς δεν είχε τους διαθέσιμους πόρους να υλοποιήσει. Το πρόγραμμα μας βοήθησε να αποδείξουμε ότι η λύση που είχαμε οραματιστεί πριν 2 χρόνια είναι εφικτή και μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αντίστοιχων πελατών. Χωρίς την χρηματοδότηση και την υποστήριξη αυτή, δεν θα είχαμε προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση της ιδέας μας αλλά και την δημιουργία ενός νέου καινοτόμου προϊόντος για την εταιρεία μας. Η συμμέτοχή μας στο PoC του Science Agora και τα αποτελέσματα του ξεπέρασαν κάθε προσδοκία που είχαμε. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν να φτάσουμε την ιδέα του EMERGE σε αυτό το στάδιο υλοποίησης.