Καινοτομία και Πολιτισμός

Πρόγραμμα «Proof of Concept» με θέμα τον Πολιτισμό

Στο πλαίσιο του Smart Attica, European Digital Innovation Hub, το Κέντρο ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το πρόγραμμα Καινοτομία και Πολιτισμός – “Proof of Concept” (“PoC”) με θέμα τον Πολιτισμό, με την υποστήριξη του Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora, Innovation to Society.

Υποβάλετε την αίτησή σας έως τις 8 Μαρτίου here.

Οι Φάσεις

Φάση #1 Υποβάλετε την αίτησή σας

Υποβάλετε την αίτησή σας με στόχο να γίνει κατανοητό σε ποιο πρόβλημα απαντά η λύση που προτείνετε, επισημαίνοντας μια πραγματική ανάγκη βάσει των προκλήσεων του Προγράμματος.

Φάση #2 Σχεδιάστε το “PoC” & Λάβετε Συστηματική Υποστήριξη

Αναπτύξτε μία πρώτη έκδοση της πρότασής σας, προσδιορίστε τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σας μοντέλου και λάβετε σημαντική καθοδήγηση για την προώθηση της ιδέας σας στην αγορά.

Φάση #3 Υλοποιήστε το “PoC”

Λάβετε χρηματοδότηση και υλοποιήστε το “PoC” της πρότασής σας σε πραγματικό περιβάλλον.

Οι προκλήσεις

Η Τέχνη και ο Πολιτισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας ενός τόπου, συμβάλλουν όμως σημαντικά και στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση. Σήμερα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος τους στην προαγωγή καινοτόμων ιδεών, στην πυροδότηση θετικής κοινωνικής αλλαγής και την επίτευξη θετικού κοινωνικού αποτυπώματος.  Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν πολλά υποσχόμενες προοπτικές για τον κλάδο, στον οποίο όμως συναντώνται και σύνθετες προκλήσεις. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, στόχος είναι να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν ερευνητικές και επιχειρηματικές προτάσεις που θα συνδυάζουν την τέχνη και τον πολιτισμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες και θα ανοίξουν νέες προοπτικές στον χώρο, προσφέροντας λύσεις σε υπάρχουσες «προκλήσεις» του κλάδου και επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ενδεικτικά, οι προτάσεις θα μπορούσαν να καλύπτουν τις εξής θεματικές:

Who it is addressed to

Το πρόγραμμα “Proof of Concept” (“PoC”) απευθύνεται:

Support & Financing

Funding για την υλοποίηση του “PoC” από 10.000 έως 15.000 ευρώ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (δυνατότητα χρηματοδότησης έως 3 προτάσεις).

Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του Smart Attica, European Digital Innovation Hub και του Κόμβου Science Agora.

Υποστήριξη μέσω συμβουλευτικής (mentoring) για την υλοποίηση του “PoC” με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και μεντόρων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Συμμετοχή σε “Matchmaking and Pitching” events με στόχο τη δικτύωση με την αγορά και τη βιομηχανία.

Χρονοδιάγραμμα

8 Μαρτίου 2024

Λήξη αιτήσεων

Μάρτιος 2024

Αξιολόγηση προτάσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Φάση #1

Φάση #2

Απρίλιος - Μάιος 2024

Συμμετοχή των ομάδων σε εκδηλώσεις “Matchmaking & Networking”

Ιούνιος - Ιούλιος 2024

Συμμετοχή των ομάδων σε ειδική εκδήλωση για τις τελικές παρουσιάσεις

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2024

Υλοποίηση των “PoC”

Ιανουάριος 2025

Συμμετοχή των ομάδων στο Final Demo Event

*Oι ημερομηνίες ανταποκρίνονται σε έναν αρχικό προγραμματισμό και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή

Φάση #3

What they said about us