Πάρε μέρος στο πρώτο «Proof of Concept» πρόγραμμα του Science Agora

Το πρόγραμμα, «Proof of Concept» με θέμα το Περιβάλλον και την Ενέργεια αποτελεί δράση του Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας: Science Agora Innovation to Society. Υλοποιείται με την υποστήριξη της Google και σε συνεργασία με πέντε επιστημονικούς οργανισμούς (Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin – ΟΠΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ).

Στόχος Προγράμματος

Το πρόγραμμα “Proof of Concept” του Science Agora, έχει ως στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων και ερευνητικών ομάδων με τη μορφή χρηματοδότησης (PoC Grants) συμβουλευτικής και δικτύωσης με την αγορά. Μέσα από το 7μηνο αυτό πρόγραμμα οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους πρόταση σε πραγματικό περιβάλλον και οι ερευνητές να μετατρέψουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε εμπορικά προϊόντα. 

Οι Φάσεις

Υπόβαλε τη πρόταση σου


Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης, θα γίνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέες ομάδες που υλοποιούν καινοτόμες ιδέες. Σε ειδική πλατφόρμα θα πρέπει να περιγράψεις την ιδέα σου, να παρουσιάσεις την ομάδα που την υλοποιεί καθώς και να εξηγήσεις ποιος είναι ο αντίκτυπος της ιδέας σου.

Σχεδίασε το “PoC” & Λάβε Υποστήριξη Mentoring


Παρουσίασε την πρότασή σου μπροστά σε εξειδικευμένα στελέχη και λάβε σημαντική καθοδήγηση (mentoring) ώστε η ιδέα σου να ανταποκρίνεται με το καλύτερό δυνατό τρόπο στις προκλήσεις της αγοράς. Θέσε συγκεκριμένα milestones και προτεραιότητες για να δεις την ιδέα σου να εφαρμόζεται.

Υλοποίησε το “PoC”


Λάβε σημαντική χρηματοδότηση και υλοποίησε το “PoC” της ιδέας σας σε πραγματικό περιβάλλον.

Υποστήριξη & Χρηματοδότηση

  • Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του PoC από 15.000 έως 40.000 ευρώ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Συμμετοχή σε συνεδρίες συμβουλευτικής (mentoring sessions) και pitching παρουσιάσεις για τη δικτύωση με την αγορα.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς και της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του PoC σε πραγματικό περιβάλλον.

Οι Θεματικοί Τομείς

Λαμβάνοντας υπόψη από τη μία τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, την κλιματική αλλαγή και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και από την άλλη τις τεχνολογικές εξελίξεις για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος από τη μείωση των εκπομπών έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής το Science Agora σε καλεί να υποβάλεις την επιχειρηματική σου πρόταση που θα προσφέρει λύσεις στις παρακάτω «προκλήσεις» ή θα ανταποκρίνεται στις παρακάτω θεματικές:

Οι Διοργανωτές

Supported by