Ποιοι είμαστε

Μία πρωτοποριακή σύμπραξη 5 κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη. 

Επιστήμη

Αγορά

Οι υπηρεσίες μας

Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας

Επιχειρηματική επιτάχυνση

Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Δικτύωση και χρηματοδότηση