Οι υπηρεσίες μας

Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο κόμβος Science Agora προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε ερευνητές και νέους επιχειρηματίες σε θέματα κατοχύρωσης και διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη προοπτικών εμπορικής και βιομηχανικής αξιοποίησης της ιδέας τους.
Μέσα από την ολοκληρωμένη ομάδα στελεχών του Science Agora που καλύπτει όλο το φάσμα της τεχνογνωσίας που απαιτεί η διαδικασία διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας (νομικοί σύμβουλοι, μηχανικοί, κλπ.) προσφέρει μία βήμα-προς-βήμα καθοδήγηση και κοινοποιεί καλές πρακτικές στον τομέα αυτό.

Η κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την περαιτέρω αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και εφευρέσεων. Συχνά οι ερευνητές χρειάζονται καθοδήγηση και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την κατοχύρωση αλλά και τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιχειρηματική επιτάχυνση

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ομάδες με καινοτόμες ιδέες και περιλαμβάνουν τα βήματα ελέγχου της τεχνολογικής ωριμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων, υποστήριξη στον προσδιορισμό επιχειρηματικής αξίας και στον καθορισμό στρατηγικής χρηματοδότησης και διαχείρισης.
Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentorship) σε θέματα επιχειρηματικότητας και η δυνατότητα δικτύωσης με άλλες ομάδες, venture capitals και αναγνωρισμένες επιχειρήσεις συντελούν στην μεταφορά των επιχειρηματικών ιδεών από την έρευνα στην πραγματική οικονομία.

 

Η υπηρεσία επιχειρηματικής επιτάχυνσης του Science Agora έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας εντός των φορέων του μέσω:

της επιτάχυνσης της επιχειρηματικής διαδικασίας από την έρευνα στην αγορά

της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων και της διάδοσης καινοτόμων ιδεών στο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

To SCIENCE AGORA προσφέρει στους ωφελούμενους του εκπαίδευση (με τη μορφή θεματικών σεμιναρίων, ημερίδων, workshops, bootcamps, κτλ.) πάνω σε θέματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, διαχείρισης και προστασίας της βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), οικονομικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο τη διασύνδεση της επιστήμης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν την εξής θεματολογία:

Βιώσιμη Νεοφυής
Επιχειρηματικότητα

Αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία επιχειρήσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις τους, με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και για την ίδια την επιχείρηση.

Σύγχρονα Επιχειρηματικά και
Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Αναφέρονται σε διάφορες τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις στη βελτίωση της απόδοσής τους και στην απόκτηση χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και blockchain.

Κατοχύρωση και διαχείριση της
διανοητικής ιδιοκτησίας

Αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθείται για να προστατευτούν και να αξιοποιηθούν δημιουργήματα του ανθρώπινου νου, όπως εφευρέσεις, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και γενικότερα δημιουργήματα που απορρέουν από δημιουργική διαδικασία.

Νομικά θέματα στο πλαίσιο της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Αναφέρονται στα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη μιας νεοφυούς επιχείρησης, όπως η επιλογή της κατάλληλης μορφής επιχείρησης, οι συνεργάτες, και οι προστασίες δεδομένων, αλλά και οι διαδικασίες χρηματοδότησης.

Η έννοια του ρίσκου & οι μηχανισμοί
υπολογισμού του

Συνδέεται με μια απόφαση ή μια δραστηριότητα και οι μηχανισμοί υπολογισμού του συνήθως περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσμάτων, την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισής τους και την απόφαση σχετικά με το κατά πόσον το ρίσκο είναι αποδεκτό ή όχι.

Επιχειρηματική Ηθική στο κόσμο των
επιχειρήσεων

Αναφέρεται στις αρχές και τους κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να διασφαλίζουν την αειφορία τους και τη συμπεριφορά προς τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές.

Δικτύωση και χρηματοδότηση

Πρόγραμμα Proof of Concept

Το πρόγραμμα “Proof of Concept” αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Science Agora και έχει ως στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων και ερευνητικών ομάδων με τη μορφή χορήγησης χρηματοδότησης (PoC Grants), παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικτύωσης με την αγορά. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς-χρηματοδότες και δίνει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες ομάδες να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους πρόταση σε πραγματικό περιβάλλον ενώ στο ίδιο πλαίσιο οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να μετατρέψουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε εμπορικά προϊόντα.

Οι φάσεις του

Υπόβαλε τη πρόταση σου

Θα πρέπει να περιγράψεις την ιδέα σου, να παρουσιάσεις την ομάδα σου

Λάβε Υποστήριξη Mentoring

Παρουσίασε την πρότασή σου μπροστά σε εξειδικευμένα στελέχη και λάβε καθοδήγηση

Υλοποίησε το “PoC”

Λάβε σημαντική χρηματοδότηση και υλοποίησε το “PoC” της ιδέας σας σε πραγματικό περιβάλλον.

Εγγράψου στο newsletter

Μάθε πρώτος τα τελευταία νέα και εξελίξεις