Οι φορείς μας

Μία πρωτοποριακή σύμπραξη 5 κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ACEin

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΕΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Το ΕΜΠ δομήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών, κανονική διάρκεια πέντε ετών με θεσμοθετημένο βάρος 300 διδακτικών μονάδων και συνακόλουθη ισοδυναμία με το επίπεδο «Master» του αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών.

Σύνδεσμος φορέα:

Ιστορική Αναδρομή

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο τεχνολογικό ίδρυμα της Ελλάδας. Διαθέτει 9 Σχολές, πάνω από 500 μέλη ΔΕΠ και περίπου 150 θεσμοθετημένα Εργαστήρια. Το ΕΜΠ αντιμετωπίζει τα σύγχρονα κοινωνικά και τεχνολογικά ζητήματα, προωθώντας την προηγμένη έρευνα και καινοτομία. Παράλληλα επιδιώκει τη δημιουργία δεσμών μεταξύ επιστήμης και εκπαίδευσης, καινοτομίας και βιομηχανίας. Η μεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση μιας διεθνώς διακεκριμένης θέσης από το ΕΜΠ οφείλονται στις υψηλές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκομένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Το ΕΜΠ, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΕΜΠ), που διαρκώς εκσυγχρονίζεται και διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του καταφέρνει να αυτοχρηματοδοτείται από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα μέσα από τα οποία προκύπτουν καινοτόμα αποτελέσματα.