Οι φορείς μας

Μία πρωτοποριακή σύμπραξη 5 κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ACEin

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΕΥ

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το μεγαλύτερο πολυθεματικό Ερευνητικό Κέντρο της Χώρας διακρίνεται για την παραγωγή αποτελεσμάτων με διεθνή απήχηση και την ικανότητα προσέλκυσης εθνικών και ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών κονδυλίων στην έρευνα.

Σύνδεσμος φορέα:

Ιστορική Αναδρομή

Ήδη από τη δεκαετία του ’90, ο Δημόκριτος έκανε τα πρώτα βήματα στη μεταφορά τεχνολογίας και προσπάθειες στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με τη δημιουργία spin-off εταιρειών, πρωτοβουλίες σε αναπτυξιακές δράσεις (όπως Δίκτυο ΑΡΙΑΔΝΗ, συμμετοχή στη δημιουργία της ΟΤΕΝΕΤ) και την ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος». Οι υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας παρέχονταν από διάσπαρτες δομές μέχρι εκείνη την στιγμή στο Κέντρο. Από το 2017, μετά από σειρά διοικητικών μεταρρυθμίσεων, ο Δημόκριτος ίδρυσε νέες διεπιστημονικές δομές και υιοθέτησε πλήρεις κανονιστικές διατάξεις για τη Μεταφορά Τεχνολογίας με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου διανοητικής ιδιοκτησίας του Κέντρου, την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στην έρευνα και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Το Κέντρο έχει σήμερα επιτύχει σημαντικά συμβόλαια συνανάπτυξης πατεντών με διεθνείς εταιρείες (EY Global, Qualco, TΙΤΑΝ) και έχει στηρίξει την ίδρυση εταιρειών spin-off που διαγράφουν επιτυχημένες πορείες (Cyrus, Nanoplasmas, Theta Metrisis κλπ).