Οι φορείς μας

Μία πρωτοποριακή σύμπραξη 5 κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ενός Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ACEin

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΕΥ

Ο.Π.Α. - ACEin

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ACEin

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διανύσει μια ιστορική πορεία 100 ετών και αναγνωρίζεται διεθνώς ως εκπαιδευτικό ίδρυμα κορυφαίας ποιότητας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Πληροφορίας. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του και η υψηλή ποιότητα των φοιτητών που προσελκύει έχουν κάνει το Πανεπιστήμιο λίκνο αριστείας στην επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στους επιστημονικούς χώρους που υπηρετεί.

Σύνδεσμος φορέων:

&

Ιστορική Αναδρομή

Το ΟΠΑ είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που εισήγαγε μαθήματα επιχειρηματικότητας (ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών). Κάθε χρόνο εκατοντάδες φοιτητές στα 8 προπτυχιακά και τα 29 μεταπτυχιακά του προγράμματα εκπαιδεύονται στην επιχειρηματικότητα μέσω σχετικών μαθημάτων και με τη χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων (όπως η προσομοίωση επιχειρηματικών παιγνίων, οι επισκέψεις σε εταιρείες, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας κ.ά.). Τη στρατηγική του ΟΠΑ να καταστεί Κέντρο Αριστείας για τη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υλοποιεί σε ένα μεγάλο βαθμό η Μονάδα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου (ACEin).
Βασικός στόχος της Μονάδας είναι να αποτελεί το σημείο αναφοράς για το Πανεπιστήμιο σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας και να προσφέρει το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την κοινωνία, προωθώντας την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη χώρα, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές αντίστοιχων Κέντρων σε διεθνές επίπεδο.