Άρθρα

Πρόγραμμα Καινοτομία και Πολιτισμός – “Proof of Concept” (“PoC”) με θέμα τον Πολιτισμό

Πρόσφατα Νέα

25 Φεβρουαρίου, 2024

Εγγράψου στο newsletter

Στο πλαίσιο του Smart Attica European Digital Innovation Hub (EDIH), το Κέντρο ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το πρόγραμμα Καινοτομία και Πολιτισμός – “Proof of Concept” (“PoC”) με θέμα τον Πολιτισμό, με την υποστήριξη του Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora, Innovation to Society.

Υποβάλετε την αίτησή σας έως τις 8 Μαρτίου εδώ.

Ποιες είναι οι “Προκλήσεις”

Η Τέχνη και ο Πολιτισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας ενός τόπου, συμβάλλουν όμως σημαντικά και στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση. Σήμερα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος τους στην προαγωγή καινοτόμων ιδεών, στην πυροδότηση θετικής κοινωνικής αλλαγής και την επίτευξη θετικού κοινωνικού αποτυπώματος.  Στο πλαίσιο του προγράμματος, στόχος είναι να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν ερευνητικές και επιχειρηματικές προτάσεις που θα συνδυάζουν την τέχνη και τον πολιτισμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες και θα ανοίξουν νέες προοπτικές στον χώρο, προσφέροντας λύσεις σε υπάρχουσες «προκλήσεις» του κλάδου και επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ενδεικτικά, οι προτάσεις θα μπορούσαν να καλύπτουν τις εξής θεματικές:

 • Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (π.χ. ΑΙ, ML, AR/VR/MR, 3D, IoT, Analytics, κλπ) στον κλάδο του Πολιτισμού
 • Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Καινοτομία στην παραγωγή και την προώθηση πολιτιστικού περιεχομένου
 • Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες
 • Προσβασιμότητα και συμπερίληψη του διεθνούς κοινού
 • Λύσεις που προβάλλουν και ενισχύουν τον Πολιτισμό και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Διαχείριση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
 • Άλλα ευρύτερα θέματα σχετικά με τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες

Το πρόγραμμα “Proof of Concept” (“PoC”) απευθύνεται:

 • Σε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούν να βρουν εφαρμογή στον κλάδο του Πολιτισμού,
 • Σε επιχειρηματικές ομάδες και startups που αναπτύσσουν προϊόντα/υπηρεσίες γύρω από τις θεματικές του προγράμματος,
 • Καινοτόμες SMEs που διαθέτουν ήδη νέες τεχνολογίες, προϊόντα ή υπηρεσίες και επιθυμούν να μοιραστούν τη λύση τους στην αγορά.

Υποστήριξη & Χρηματοδότηση

 • Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του “PoC” από 10.000 έως 15.000 ευρώ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης (δυνατότητα χρηματοδότησης έως 3 προτάσεις).
 • Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του Smart Attica EDIH.
 • Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του Κόμβου Science Agora.
 • Υποστήριξη μέσω συμβουλευτικής (mentoring) για την υλοποίηση του “PoC” με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και μεντόρων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Συμμετοχή σε “Matchmaking and Pitching” events με στόχο τη δικτύωση με την αγορά και τη βιομηχανία.

Χρονοδιάγραμμα

Φάση #1

Λήξη αιτήσεων – 8 Μαρτίου 2024

Αξιολόγηση προτάσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024

Φάση #2

Συμμετοχή των ομάδων σε εκδηλώσεις “Matchmaking & Networking” – Απρίλιος – Μάιος 2024

Συμμετοχή των ομάδων σε ειδική εκδήλωση για τις τελικές παρουσιάσεις– Ιούνιος – Ιούλιος 2024

Φάση #3

Υλοποίηση των “PoC” – Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2024Συμμετοχή των ομάδων στο Final Demo Event – Ιανουάριος 2025

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ και να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο email [email protected] 

Τελευταία νέα

Εξερεύνησε περισσότερα άρθρα

Άρθρα σχετικά με πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς

Πώς η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να υποστηρίξει την Καινοτομία και την Ανάπτυξη για τη Startup...
Δημιουργία Δικτύου Επενδυτών: Πώς να Βρείτε τους Κατάλληλους Ανθρώπους για να Χρηματοδοτήσουν τη Startup σας...
Με ευρεία συμμετοχή και σε δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας Science...