Άρθρα

Διήμερο διαδικτυακών Workshops on ESGs – 7 & 9 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διήμερο διαδικτυακών Workshops on ESGs – 7 & 9 Δεκεμβρίου 2022

9 Ιανουαρίου, 2023

Εγγράψου στο newsletter

Το Science Agora διοργανώσε ένα διήμερο “ESG Workshop” με συμμετοχή startups, ερευνητικών και επιχειρηματικών ομάδων με στόχο την ουσιαστική κατανόηση των θεμάτων ESG (Environmental, Social and corporate Governance), την πρακτική εφαρμογή των δεικτών για την καταγραφή των επιδόσεων των εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και την αποτύπωση της  ικανότητάς τους να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το workshop πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022 εστίασε στο θεωρητικό υπόβαθρο των ESG (ορισμός, σημασία και σύνδεση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης – SDGs) ενώ το δεύτερο μέρος διοργανώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 και ανέδειξε την Πρακτική Εφαρμογή των δεικτών ESG (εισαγωγή στο service design, απαραίτητα εργαλεία για την χαρτογράφηση των  ESG στόχων κάθε ομάδας, κ.α.).

Ομιλητές των δύο ημερών είναι η Δρ. Βασιλική Κονιάκου, Data Protection Officer, ACEin AUEB και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ιδρυτής και Managing Director της Startup Pathways.

Τελευταία νέα

Εξερεύνησε περισσότερα άρθρα

Άρθρα σχετικά με πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς φορείς

Πώς η μεταφορά τεχνολογίας μπορεί να υποστηρίξει την Καινοτομία και την Ανάπτυξη για τη Startup...
Δημιουργία Δικτύου Επενδυτών: Πώς να Βρείτε τους Κατάλληλους Ανθρώπους για να Χρηματοδοτήσουν τη Startup σας...
Με ευρεία συμμετοχή και σε δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας Science...