Φάση Α': Open Call & Evaluation

 • Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

  12 Μαΐου 2022

 • Λήξη Υποβολής Αιτήσεων

  20 Μαΐου 2022

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

  23 Μαΐου 2022

Φάση B': Matching with Industry

 • Pitching Presentations

  25 Μαΐου 2022

 • Matchmaking Workshop & Speed Mentoring

  20 Ιουνίου 2022

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

  Ιούλιος 2022

Φάση Γ': Proof Of Concept

 • Έναρξη Γ' Φάσης

  Σεπτέμβριος 2022

 • Λήξη Γ' Φάσης

  Δεκέμβριος 2022

 • Final Pitches | Demo Day

  TBC