Τι είναι το Science Agora;

Πρωτοποριακή σύμπραξη 5 επιστημονικών ιδρυμάτων για την δημιουργία Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΟΠΑ, ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ & ΕΠΙΣΕΥ συν-δημιουργούν το «SCIENCE AGORA».

 

Δύο κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών και τρία κορυφαία Ερευνητικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και το ΕΠΙΣΕΥ (Ερενευτικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάων Επικοινωνιών και Υπολογιστών) συμπράττουν για την ίδρυση του Κεντρικού Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας «SCIENCE AGORA», Innovation to Society. Δικτυώνονται και δημιουργούν ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας στην Ευρώπη.

Γιατί;

Με ποιο τρόπο;

Διαχείριση και Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Δημιουργία Ομάδων & Επιχειριματική Επιτάχυνση

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Οικοσύστημα Δικτύωση & Χρηματοδότηση

Όραμα

Να αποτελεί ένα πρωτοπόρο και βιώσιμο συνεργατικό σχήμα που συμβάλει στην καινοτομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ελλάδας βελτιώνοντας τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη